šota


šota
šotà sf. (2) NdŽ, šóta (1) ; K, L, Rtr žr. 1 šotas: Audra teip smarkiai pakilo, kad net šótas atrišti reikėjo Krg. Užguldom šótą Kin. Atleisk juo šótą! Kin. Parbėga laivelis nu Venčio Rago, sidabro šotoms, aukso loduotoms RD153.

Dictionary of the Lithuanian Language.